DEEL A - FUNDAMENT
 
Hoofdstuk 1 Traditionele Europese natuurgeneeskunde
1.1 Inleiding
1.2 Uitgangspunten
 
Hoofdstuk 2 Historische ontwikkeling van de natuurgeneeskunde
2.1 Inleiding
2.2 De oudheid
2.3 Middeleeuwen en renaissance
2.3.1 Kloostergeneeskunde
2.3.2 Renaissance
2.3.3 Alchemie
2.3.4 Fysiognomie en signatuurleer
2.4 De 17e en 18e eeuw
2.5 De 19e eeuw
2.6 De 20ste eeuw
2.6.1 Psycho-neuro-immunologie en psycho-neuro-endocrinologie
2.7 Ontwikkelingen in voedingsleer en voedingstherapie
2.8 De 21ste eeuw
 
Hoofdstuk 3 Humoraalpathologie
3.1 Inleiding
3.2 Elementen
3.3 Kwaliteiten
3.4 Lichaamssappen
 
Hoofdstuk 4 Temperamenten en constituties
4.1 Inleiding
4.2 Temperamenten
4.3 Constituties
4.4 Constituties volgens Ashner
4.5 Oogconstituties
4.6 Constitutie en DNA
4.7 Temperamenten, constituties en disposities in de moderne natuurgeneeskunde
4.8 Samenvatting
 
Hoofdstuk 5 De systeembenadering van het leven
5.1 Inleiding
5.2 Mens- en natuurbeelden
5.3 Ontstaan en karakter van het leven
5.4 De systeemtheorie
5.5 Homeostase
5.6 Coherentie, communicatie en informatie
5.7 Besturingssystemen en stofwisselingssystemen
5.8 Gezondheidsbevordering volgens de systeemtheorie
 
Hoofdstuk 6 Het basis-bioregulatiesysteem
6.1 Inleiding
6.2 Het concept van het basis-bioregulatiesysteem
6.3 De ontwikkeling van het organisme uit de bevruchte eicel
6.4 Het basis-bioregulatiesysteem
6.5 Afstemming: Gezondheid en ziekte
6.6 Besluit
 
Hoofdstuk 7 Homotoxineleer volgens Reckeweg
7.1 Inleiding
7.2 Ziekte en gezondheid
7.3 De zes-fasentabel
7.4 De zes-fasentabel geactualiseerd
7.5 Het systeem van Reckeweg in de praktijk
 
DEEL B - WERKWIJZE
 
Hoofdstuk 8 Diagnostische methoden
8.1 Inleiding
8.2 Anamnese
8.3 Stoorveld- en BBRS-diagnostiek
8.4 Diagnostiek volgens Dr. F.X. Mayr
8.5 Oogdiagnostiek
8.6 Hand-, gelaat- en tongdiagnostiek
8.7 Reflexzonen diagnostiek en therapie
 
Hoofdstuk 9 Behandelmethoden
9.1 Inleiding
9.2 Chemische, fysische en informatieve behandelmethoden
9.3 Het concept van interne reiniging
9.4 De reinigingskuur
9.5 Voedingstherapie
9.6 Orthomoleculaire geneeskunde
9.7 Probioticatherapie
9.8 Fytotherapie
9.9 Hydro- en balneotherapie
9.10 Massage
9.11 Schroepfen
9.12 Informatieve therapieën
9.12.1 Aromatherapie
9.12.2 Bach-bloesemremedies
 
Hoofdstuk 10 Natuurgeneeskundige analyse
10.1 Inleiding
10.2 Analyse
10.3 Voorbeelden natuurgeneeskundige analyse
 
Hoofdstuk 11 Behandelstrategieën en behandelplan
11.1 Inleiding
11.2 Preventie
11.3 Ontlastende therapieën
11.4 Ondersteunende therapieën
11.5 Regulerende therapieën
11.6 Symptoombestrijdende therapieën
11.7 Behandelplan
11.8 Voorbeelden behandelplan
11.9 Prognose
11.10 Voorbeelden prognose
 
Hoofdstuk 12 Begeleiding en afronding van de behandeling
12.1 Inleiding
12.2 Begeleiding
12.3 Evaluatie van klachten en symptomen
12.4 Evaluatie van de behandeling
12.5 Afbouwen en ontslag
12.6 Samenvatting hoofdstuk 10, 11 en 12
 
Hoofdstuk 13 Casuïstiek
13.1 Inleiding
13.2 Diagnostische bevindingen
13.3 Analyse
13.4 Behandelplan
13.5 Begeleiding
13.6 Afbouw
 
DEEL C - POSITIONERING
 
Hoofdstuk 14 Verschillen tussen de traditionele Europese natuurgeneeskunde en andere behandelwijzen
14.1 Inleiding
14.2 Vergelijking met de reguliere geneeskunde
14.3 Vergelijking met de volksgeneeskunst
14.4 Vergelijking met de paranormale of spirituele geneeswijzen
14.5 Vergelijking met de antroposofische geneeskunde
14.6 Vergelijking met de homeopathische geneeskunde
14.7 Vergelijking met de Aziatische geneeswijzen
14.8 Samenvatting
 
Hoofdstuk 15 Juridische en maatschappelijke positie van de natuurgeneeskunde
15.1 Inleiding
15.2 Wettelijke regulering van het beroep
15.3 Vergoedingsregeling (verzekering)
15.4 Beroepsverenigingen, tucht- en klachtcommissies, patiëntenorganisatie
15.5 Opleidingen en nascholing
15.6 Maatschappelijke acceptatie
 
Hoofdstuk 16 Wetenschappelijke discussiepunten
16.1 Inleiding
16.2 Onderzoek in de natuurgeneeskunde
16.3 Het placebo- en nocebo effect
16.4 Pseudowetenschap en kwakzalverij
16.5 Gezondheidsbevordering in de reguliere geneeskunde
16.6 Besluit
 
Literatuur 
 
Register